Browsing Tag

Scholarship Examination Postponed

माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा: पुन्हा एकदा पुढे ढकलली

मुंबई: करोनाच्या साथीमुळे अनेक शालेय तसेच महाविद्यालयांच्या परीक्षांच्या तारखांचा घोळ अजून सुरुच आहे.  परीक्षा कशा घ्यायच्या त्यांचे निकाल कसे लावायचे हे खरं तर राज्य सरकार आणि प्रशासन…
Read More...