Browsing Tag

Supreme Court direction on employees Transfer

कर्मचा-याला विशिष्ठ ठिकाणी बदलीचा आग्रह करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा महत्वाचा…

नवी दिल्ली: एखादा कर्मचारी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी बदलीसाठी आग्रह करू शकत नाही तसेच आवश्यकतेनुसार कर्मचा-यांच्या बदल्या करणे हे नियोक्ता संस्थेचे काम आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले…
Read More...